Bezpieczna bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa (warstwa dolna SBR, warstwa górna EPDM), instalowana „in situ” (bezpośrednio na placu budowy).
Łączna grubość nawierzchni zależy od wysokości upadkowej planowanych urządzeń zabawowych. Współczynnik HIC od 1,5m do 3,9m

Kolor nawierzchni uzależniony od zamawiającego.

Wzornik kolorów

WZORNIK KOLORÓW

Zastosowanie:
– place zabaw
Nawierzchnia posiada:
– parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 1177:2009
(Sprawozdanie z badań 1/LL/339/2015/A )
– atest higieniczny PZH

Użytkowanie i konserwacja bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej

Bezpieczna bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowa stanowi jednorodną nawierzchnię, którą łatwo utrzymać w czystości. Powierzchnię należy zamiatać w celu usunięcia śmieci, liści, itp. Okresowo myć wodą pod ciśnieniem. W celu zachowania właściwego stanu higienicznego, nie częściej niż raz w roku można zastosować środki biobójcze (zgodnie z instrukcją użytkowania, po uprzedniej konsultacji z producentem systemu) aby usunąć ewentualne mchy i grzyby. W przypadku konieczności wykonania napraw stosuje się materiały i technologie jak do wykonania nawierzchni pierwotnej. Nie używać rozpuszczalników do czyszczenia powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z producentem.

Google
Facebook
Twitter
YouTube

Certyfikaty

PN EN 1177
dotyczący nawierzchni bezpiecznych
Atest PZH
wydawany przez Państwowy Instytut Higieny
EUROGOMA
ul. Przemysłowa 25
32-083 Balice
tel.: 00 48 (12) 637 11 02
tel. kom.: 00 48 506 241 256
adres email: biuro@eurogoma.pl
EUROGOMA
- - -
tel.: 00 48 (12) 637 11 02
tel. kom.: 00 48 506 241 256