Kamienny dywan

System KAMIENNY DYWAN (wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-żywiczna) jest nowoczesną technologią wykonania bezspoinowej nawierzchni opartej na bazie bezbarwnej kompozycji poliuretanowej najwyższej jakości oraz kolorowego kruszywa kwarcowego – pozwala to na uzyskanie podłoża o bardzo dobrej trwałości, wysokich walorach estetycznych i doskonałych właściwościach użytkowych. System ten przeznaczony jest do wykonania powierzchni na alejkach parkowych, ścieżkach ogrodowych i rowerowych oraz w innych miejscach publicznych w dowolnie wybranych aranżacjach w obrębie dostępnej palety kolorystycznej.

System wyróżnia się przepuszczalną dla wody oraz powierzchnią o dekoracyjnej strukturze antypoślizgowej.

System może również służyć do wypełniania miejsc wokół drzew rosnących w parkach w centrach miast, na skwerach, wzdłuż ulic.

system kamienny dywan - przykłady zastosowań

 

WŁAŚCIWOŚCI
System KAMIENNY DYWAN można zastosować wszędzie tam, gdzie ważne są walory estetyczne, poparte znakomitą odpornością na działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowania słonecznego. System cechuje wygoda użytkowania, łatwość konserwacji i czyszczenia oraz dobre właściwości mechaniczne – dopuszczalny jest zarówno ruch pieszy, jak i lekki ruch pojazdów kołowych. KAMIENNY DYWAN z powodzeniem można stosować jako alternatywę dla kostki brukowej, co oprócz zalet praktycznych i dekoracyjnych pozwala również na szybkość i wygodę aplikacji. Co więcej, nie wymaga on wykonania wylewki betonowej. Specjalistyczny skład kompozycji żywicznej oraz odpowiednio wyselekcjowanego kruszywa pozwalają na uzyskanie struktury porowatej umożliwiającej swobodny przepływ wody i powietrza, co zapobiega również powstawaniu kałuż. Ze względu na szorstką, zapobiegającą poślizgowi powierzchnię może być stosowany na ścieżkach spacerowych i rowerowych oraz na parkingach bez konieczności stosowania systemu odprowadzającego wodę. Jest nietoksyczny oraz przyjazna dla środowiska i wód gruntowych. Wnikająca woda nie uszkadza nawierzchni w niskich temperaturach. W porównaniu z kostką brukową czy ścieżkami sypanymi nawierzchnia eliminuje również problem zarastania trawami i chwastami. Nadaje się również do układania na płaszczyznach pochyłych, na przykład na podjazdach dla niepełnosprawnych.

Ze względu na możliwość wykorzystania bardzo różnorodnego kruszywa (grysy z granitu, bazaltu, kwarcu, porfiru itd.) można komponować różne rozwiązania kolorystyczne:

kamienny dywan - rozwiązania kolorystyczne

 

ZALETY

 • estetyka – zapewnienie naturalnego i atrakcyjnego wyglądu przez cały rok,
 • funkcjonalność i łatwość utrzymania w czystości,
 • przepuszczalna dla wody (nie wymaga systemów odprowadzenia wody, uniemożliwia powstawanie kałuż),
 • odporna na mróz i sól drogową,
 • trwała powierzchnia,
 • naturalny wygląd,
 • zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu podczas gołoledzi,
 • uniemożliwia zarastanie, utrzymywana w czystości jest odporna na kiełkowanie nasion traw i chwastów,
 • odporna na szkodniki.

KONSTRUKCJA SYSTEMU KAMIENNY DYWAN

Grubość systemu jest uzależniona od charakteru zastosowania, wymagań obciążeniowych oraz rodzaju i frakcji kruszywa.
konstrukcja nawierzchni kamienny dywan

Wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY

logo Ekoway

Wodoprzepuszczalna, ekologiczna nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY dzięki swemu naturalnemu wyglądowi i  doskonałym parametrom technicznym doskonale sprawdza się na terenach zielonych takich jak m.in. parki, ogrody czy też terenach rekreacyjnych takich jak np. nabrzeża rzek i jezior.

To najwyższej jakości nawierzchnia mineralno-epoksydowa przeznaczona na ścieżki i alejki spacerowe, ścieżki rowerowe, trasy dla rolkarzy, deptaki oraz skwery.

Nawierzchnia EKOWAY produkowana jest z naturalnych kruszyw, dostępnych w polskich kopalniach i odpowiednio zmodyfikowanej bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej nadającej nawierzchni wysoką trwałość, przez co jej właściwości fizyko-mechaniczne są niezmienne w czasie wieloletniej eksploatacji.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY wyróżnia się niezwykłą estetyką a do tego jest to produkt ekologiczny. Jest to nawierzchnia w pełni przepuszczalna dla wody, dzięki czemu nie wymaga konstruowania systemów odprowadzania wody. Zachowuje stabilny, niezmienny kształt przy zmiennych warunkach pogodowych panujących w Polsce. Nie wypłukuje się, nie powstają na niej kałuże, koleiny. Charakteryzuje się bardzo dobrą mrozoodpornością. Badania przeprowadzone w Instytucie Budowy Dróg i Mostów pokazują, iż po 150 cyklach zamrażania i odmrażania nawierzchnia nie wykazuje uszczerbku w masie ani spadku wytrzymałości. Ponadto jest w pełni odporna na sól drogową.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY jest materiałem posiadającym znak budowlany B – Krajową Ocenę Techniczną oraz pozytywną ocenę IBDiM w Warszawie, jako materiał dopuszczony do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do wykonywania wodoprzepuszczalnych warstw nawierzchni dróg o ruchu lekkim, ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych.

Równa i stabilna powierzchnia nawierzchni EKOWAY jest przyjazna dla wózków inwalidzkich, dziecięcych, rowerów i rolek, co bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

 

ZASTOSOWANIE NAWIERZCHNI EKOWAY

 • alejki spacerowe i parkowe,
 • ścieżki rowerowe i miejsca postojowe dla rowerów,
 • skwery, deptaki, podwórka miejskie, atria,
 • bulwary,
 • strefy rekreacyjne i przestrzeń aktywnego wypoczynku,
 • aranżacja zewnętrznego otoczenia budynków,
 • zielone dachy,
 • tarasy na gruncie,
 • opaski wokół drzew,
 • place zabaw (za wyjątkiem stref bezpiecznego upadku),
 • parkingi dla samochodów osobowych.

 

PARAMETRY TECHNICZNE
Wytrzymałość na ściskanie: ≥20,0 MPa (PN-EN 1015-11)
Stan nawierzchni EKOWAY po 150 cyklach zamrażania i odmrażania: bez zmian – brak uszkodzeń
Stopień mrozoodporności: ≥ F150 (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/12)
Nasiąkliwość: ≤3,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/22)
Ścieralność: ≤1,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/8)
Szorstkość SRT: ≥35(PN-EN 1436)

 

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI EKOWAY
Przekrój nawierzchni Ekoway

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

 • wodoprzepuszczalna, w związku z tym nie wymaga konstruowania systemów odprowadzających wody i zapobiega tworzeniu się kałuż,
 • gwarantuje błyskawiczny i swobodny przepływ wody opadowej i roztopowej do gruntu,
 • umożliwia swobodny przepływ powietrza i wody do układu korzennego drzew i pasaży roślinnych,
 • przyjazna dla wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych, kobiet w szpilkach, rowerzystów i rolkarzy,
 • nie powoduje zasklepienia i uszczelnienia gruntu dla wody i powietrza,
 • współgra z innymi elementami architektury krajobrazu i obiektami zabytkowymi,
 • uniemożliwia porastanie roślinności,
 • odporna na mróz i sól drogową stosowaną przy odladzaniu,
 • łatwa w utrzymaniu czystości oraz wytrzymała na mechaniczne czyszczenie,
 • nie wymaga kosztownych prac pielęgnacyjnych (w przeciwieństwie do nawierzchni żwirowych, które wymagają systematycznego uzupełniania narzutu żwirowego i pielenia),
 • nie sprawia trudności w eksploatacji i naprawie,
 • rekompensuje powierzchnie biologicznie czynną utraconą na rzecz rozległego wybetonowania i asfaltowania przestrzeni publicznej,
 • umożliwia rozwijania bardziej przyjaznych dla środowiska i ludzi form transportu rowerowego oraz tworzenia atrakcyjnych miejsc wypoczynku w zwartej miejskiej przestrzeni.

 

KOLORYSTYKA

 

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Google
Facebook
Twitter
YouTube

Certyfikaty

PN EN 1177
dotyczący nawierzchni bezpiecznych
Atest PZH
wydawany przez Państwowy Instytut Higieny
EUROGOMA
ul. Przemysłowa 25
32-083 Balice
tel.: 00 48 (12) 637 11 02
tel. kom.: 00 48 506 241 256
adres email: biuro@eurogoma.pl
EUROGOMA
- - -
tel.: 00 48 (12) 637 11 02
tel. kom.: 00 48 506 241 256