Informacje

DOKUMENTY

Nasze produkty są zgodne z aktualnie wymaganymi standardami bezpieczeństwa.

Wszystkie wyroby posiadają odpowiednie certyfikaty, potwierdzenia zgodności ITB oraz aktualne badania PZH.

Certyfikat PN EN 1177:2009 – dotyczący nawierzchni bezpiecznych – określa wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw i innych miejscach, gdzie niezbędna jest amortyzacja upadku. Dobór grubości bezpiecznej nawierzchni na place zabaw odbywa się na podstawie wysokości swobodnego upadku (HIC) przypisanej przez producenta do każdego urządzenia i wyposażenia placu zabaw.

Potwierdzenie zgodności PN-EN 14877:2014 – określa wymagania dotyczące parametrów dla nawierzchni syntetycznych otwartych obiektów sportowych.

Atest PZH – wydawany przez Państwowy Instytut Higieny – w celu zapobiegania wprowadzeniu do użytku materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi

Potrzebne dokumenty udostępniamy mailowo na prośbę klienta.

PRZYKŁADOWE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

Przykładowa podbudowa z kruszywa:
– korytowanie
– geowłóknina
– 5-8 cm piasek
– 15-20 cm kruszywo łamane (kliniec) 31,5-63 Ø
– 5 cm kruszywo łamane (kliniec) 0-16 Ø

Przykładowa podbudowa betonowa:
– korytowanie
– geowłóknina
– 10-15 cm kruszywo łamane (kliniec) 63 Ø
– 10-15 cm kruszywo łamane (kliniec) 31,5 Ø
– 10 cm wylewka B-25 (drobne zbrojenie – siatka)

Przypominamy również o ewentualnym drenażu i odwodnieniu poziomym w zależności od specyfiki terenu.

Realizacje

Google
Facebook
Twitter
YouTube

Certyfikaty

PN EN 1177
dotyczący nawierzchni bezpiecznych
Atest PZH
wydawany przez Państwowy Instytut Higieny
EUROGOMA
ul. Przemysłowa 25
32-083 Balice
tel.: 00 48 (12) 637 11 02
tel. kom.: 00 48 506 241 256
adres email: biuro@eurogoma.pl
EUROGOMA
- - -
tel.: 00 48 (12) 637 11 02
tel. kom.: 00 48 506 241 256